Piracetam

Piracetam należy do grupy leków o zróżnicowanym mechanizmie działania. Dość mocno oddziałuje na przemianę materii ośrodkowego układu nerwowego, co może doprowadzić do stymulacji pamięci i świadomości. Nie udowodniono, że lek może fizycznie uzależniać. Powszechnie stosuje się go u osób z chorobami neurologicznymi, ponieważ jest w stanie pobudzić do pracy neurony, kiedy te są w stanie znikomej aktywności. Cały proces skutkuje usprawnieniem przewodnictwa nerwowego, wzrasta znacznie wykorzystanie tlenu i glukozy. Kolejną cechą dla których warto sięgnąć po piracetam jest jego pozytywne oddziaływanie na układ sercowo – naczyniowy poprzez: obniżenie lepkości krwi, usuwanie skurczów drobnych naczyń krwionośnych – to tylko niektóre z dobroczynnych oddziaływań tego leku. Przyjmuje się że dzieci nie powinny otrzymywać dawki większej niż mieszczącej się w przedziale 40 – 100 mg substancji przypadającej na każdy kilogram masy ciała. U dorosłych dopuszczalna dawka znajduje się w przedziale 1200 – 4800 mg na dobę.

Leave a Comment